İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Forex Piyasasında Kullanılan Temel Kavramlar

Parite

Bir ülke para biriminin diğer ülke para birimine oranına parite denilmektedir. Forex piyasasında, temel olarak pariteler alınıp satılmaktadır. Fiziki alım satımlarında paraların mutlak değerinin satın alınmaktayken, Forex’te bir başka para birimine karşı nispi değeri satın alınmaktadır.

Pariteler üç harfle sembolize edilen iki para birimini içermektedir. Piyasada yapılan işlemlerde en çok alınıp satılan pariteler için, majör pariteler tabiri kullanılmaktadır. EUR/USD paritesi dünya üzerinde en çok alınıp satılan parite konumundadır.

Paritelerdeki ilk para birimine baz/temel para birimi, ikici para birimine karşıt para birimi denilmektedir. EUR/USD paritesindeki EUR baz para birimi, USD karşıt para birimidir.

Temel para biriminin karşıt para birimine karşı değer kazanacağını ya da karşıt para biriminin temel para birimi karşısında değer kaybedeceğini düşünen yatırımcı, pariteyi satın almaktadır (uzun pozisyon).

Karşıt para biriminin temel para birimine karşı değer kazanacağını ya da temel para biriminin karşıt para birimi karşısında değer yitireceğini bekleyen bir yatırımcı satış işlemi gerçekleştirecektir (kısa pozisyon).

Gerek uzun pozisyonda, gerek kısa pozisyonda yapılan işlemde, bir para biriminin alınıp karşılığında başka bir para biriminin satılması söz konusudur. 

Bakiye ve Varlık

Forex’te işleme girebilmek için teminat kullanılmaktadır. Pozisyona girmeden önceki ve açık olan pozisyonunun kapandıktan sonraki hesaptaki nakit miktarı bakiye kısmında görülmektedir. Açık olan pozisyonlardan elde edilen karın bakiyeye eklenmesi ya da uğranılan zararın bakiyeden çıkarılmasıyla varlık durumuna ulaşılmaktadır. Açık pozisyonun kalmadığı durumlarda, bakiyeyle varlık birbiriyle eşit olacaktır.

İşlem Terminali

Marjin, açık olan pozisyonlar için kullanılan teminat miktarını gösterirken; serbest marjin, varlık miktarından kullanılan teminatın çıkarılmasıyla bulunur ve yeni pozisyona girebilmek için kullanılabilir marjini göstermektedir. Marjin seviyesi ise; varlığın, marjine bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpılmasıyla elde edilmektedir. Marjin seviyesinin yüksek olması, açık olan pozisyonların zarar etmesi halinde, pozisyonu taşıyabilme gücünün göstergesidir.

Lot

Forex piyasasında standart pozisyon büyüklüğü hesaplanırken, işlem birimi olarak lot kullanılmaktadır. Buna göre 1 lotluk alım ya da satım işleminden, pozisyon büyüklüğü 100.000 baz para birimine tekabül etmektedir; bununla birlikte aracı kurumlar daha küçük pozisyon büyüklüğünde işlem yapılmasına izin verebilmektedir. Lotun alt birimleri, mini ve mikro lot olarak adlandırılmaktadır. Mini lotlarda pozisyon büyüklüğü 10.000, mikro lotlarda ise 1.000 baz para birimini karşılık gelmektedir. Bunun dışında, kimi aracı kurumlar, nano lot denilen ve 100 baz para birimine eşit olan işlem birimini de sunabilmektedirler.

  • Lot: 100.000 Baz Para
  • Mini Lot: 10.000 Baz Para
  • Mikro Lot: 1000 Baz Para
  • Nano Lot: 100 Baz Para

Marjin Call ve Stop Out

Marjin seviyesinin, aracı kurumlara göre değişebilen belli bir yüzdenin altına düşmesi neticesinde, marjin call sinyali alınmaktadır. Bu sinyal, yatırımcıya, açık olan pozisyonlarından zarar ettiğini ve bunun sonucunda teminat sıkıntısına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini hatırlatmaktadır.

Örneğin 2000 dolar bakiyesi olan bir yatırımcının, 100 kaldıraç kullanarak 1000 dolarlık bir marjinle 1 lotluk bir işleme girdiği ve başa baş noktasında olduğu düşünüldüğünde, marjin seviyesi %200 olacaktır. Marjin call ve stop out seviyelerinin sırasıyla, %50 ve %20 olduğu varsayılırsa, yatırımcı 1500 dolarlık zarar durumda marjin call uyarısı alacaktır ve zararı 1800 dolara çıktığında ise pozisyon sistem tarafından otomatik sonlandırılacaktır.

Örnekten de anlaşılacağı gibi, marjin seviyesi yatırımcının takip etmesi gereken bir değişkendir. Marjin call uyarısıyla karşılaşan yatırımcı ya teminat tamamlamalı ya da pozisyonlarını gözden geçirmelidir, aksi durumda pozisyonlarının sistem tarafından en zararda olandan başlayarak, otomatik olarak kapatılacak diğer bir deyişle açık olan pozisyon ya da pozisyonların stop out olmasıyla sonuçlanacaktır.

Pip ve Tick

Forex piyasasında sıklıkla kullanılan terimlerden bir tanesi de piptir, pip terimi Forex’te en küçük fiyat adımını için kullanılır. Çoğu parite için 1 pip, 0,0001 birime, yani 10000’de 1’lik bir değere karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, Japon Yeni bacaklı paritelerde pip 0,01 birimdir. Tick ise 0,00001 birimi ifade eder ve bazen tick için puan terimi de kullanılır.

Spread

Bir paritenin alış satış kotasyonları arasındaki farka spread denilmektedir. Aracı kurumlar, fiyat sağlayıcılardan aldığı tekliflerin üzerine bir miktar komisyon ekleyerek gelir elde etmektedirler. Satış fiyatı alış fiyatından bir miktar yüksektir. Yatırımcının işleme girdiği anda, pozisyona ekside başlamasının sebebi spread maliyetinin söz konusu olmasındandır. Spread oranları, işlem yapacağınız ürünün likiditesine ve çalıştığınız aracı kuruma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Düşük spreadler yatırımcı açısından işlem maliyetinin azalması anlamına geldiğinden, aracı kurumlar arasında düşük spread sunanlar avantaj elde etmektedir.

Emir Girme Ekranı

Emir Girme Ekranı Spreadler genellikle pip cinsinden ifade edilmektedir. 1 lotluk işlemde 1 piplik spread 10 karşıt para birimi maliyet demektir. Örneğin EUR/USD paritesinde emir ekranında 1,7 piplik spread görüyorken, 1 lotluk işleme açmanın maliyeti 17 dolar olacaktır.

Kaldıraç

Forex piyasasının yatırımcılar tarafında cazip kılan belki de en önemli özelliklerinden birisi, bu piyasa uygulanan yüksek kaldıraç oranlarıdır. Kaldıraç temelde hedge imkanıyla risk yönetiminde kullanılabileceği gibi spekülasyon amacıyla da kullanılmaktadır. Spekülatörler, bu sistemi mevcut tasarruflarının kat be kat üstünde finansal yatırım yapabilme imkânını sunan bir araca dönüştürmektedirler. Kaldıraç kullanan bir yatırımcı, normalde elde edeceği karın, uygulanan kaldıraç oranı miktarınca artacağı beklentisiyle hareket etmektedir. Kaldıraç mevcut volatiliteyi, kaldıraç kullanan yatırımcı açısından arttırarak, kar potansiyelini yükseltmektedir. Piyasadaki hareket, yatırımcı beklentisinin tersi bir şekil alırsa ise, kaldıraç sebebiyle, uğranılan zararda aynı oranda büyük olacaktır. Buna rağmen yatırımcı pozisyon büyüklüğü kadar kaybedemez, çünkü gerçekte öyle bir paraya sahip değildir ama elindeki varlığın hepsinin hızlı bir biçimde erime tehlikesi her zaman vardır. Yatırımcının varlık durumu, pozisyonlardan uğrayacağı zararları taşıyamama boyutunda azalma gösterdiğinde sistem otomatik olarak işlemleri sonlandıracaktır.

Swap

Swap (Taşıma maliyeti), yatırım yapılan döviz çiftlerinin ait olduğu ülkeler arasındaki faiz farkının pozitif ya da negatif olmasına göre gün içinde kapatılmamış pozisyonlara gelir ya da gider olarak yansıtılmasına denilmektedir. Aynı ya da yakın faiz oranlarına sahip ülkelerdeki swap, çift yönlü de negatif olabilmektedir; bunun sebebi, borç alma faiziyle borç verme faizin aynı olmamasıdır. Forex’te işlem yapan yatırımcı, uzun pozisyon aldığında baz para birimini alıp karşıt para birimini satmış, kısa pozisyonda ise baz para birimini satarak karşıt para birimini almış demektir ve Forex’te alınan para ödünç verilirken, satılan para ödünç alınmaktadır. Bundan dolayıdır ki, aldığı para biriminden gecelik faiz geliri elde ederken, sattığı para birimine faiz ödemektedir.

Uzman Danışman (Expert Advisor)

Uzman Danışmanlar (Expert Advisor) işlem platformlarında yatırımcının işlemlerini belirli parametrelere göre otomatik olarak yapan yazılımlardır. Uzman danışmanlar, yatırımcının belirlediği stratejiyi bir algoritmaya dönüştürmesidir. Uzman danışmanlar, farklı göstergelerden herhangi birini ya da bunların kombinasyonunu esas alacak şeklinde kodlanabildiğinden, çok sayıda uzman danışman geliştirilebilmekte ya da mevcutlardan uygun bulunan satın alınılabilmektedir. Bu yazılımlar algoritmik Forex ticareti yapan uygulamalar olduğundan uzman danışmanlar çoğu kez robot olarak adlandırılmaktadır. Uzman danışmanların Forex ticaretinde, tercih edilmesindeki en büyük etken, bu robotların işlem yaparken psikolojik etkilerden uzak ve manuel yapılana göre değişkenleri daha hızlı algılayıp hızlı karar alabilmeleridir.

Yorumlar kapatıldı.

Mission News Theme by Compete Themes.