İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vestel Beyaz Eşya / Vesbe Finansal Analiz (2021/3)

2021 yılı ilk çeyrek bilanço sezonunun açılmasıyla birlikte, ilk çeyrek finansal sonuçlarını halka ilk açıklayan şirketlerden birisi de VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. oldu.

Malum bir şirketin gerçek karnesi 3 ayda bir yayımlanan finansal sonuçlarıdır. Ben de buna istinaden sizler için Vestel’in ilk çeyrek finansal performansını kapsamlı bir şekilde ele almak istedim.

Vesbe Ne İş Yapar?

Vestel Beyaz Eşya’nın borsa kodu Vesbe ve Vestel’den ayrı bir şirket; fakat Vestel’in bağlı ortaklığı. Vestel Grup ve marka olarak son tüketiciye yönelik ürün üretip satan bir şirket olduğu için, sanırım Türkiye’de Vestel’in ne iş yaptığını bilmeyen yoktur; ama Vesbe özelinde bu hususa da kısaca değinmekte yine de fayda olacaktır. Kendilerinden alıntı yapalım:

Vestel Beyaz Eşya, Manisa’da bulunan ve Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan 1,3 milyon m2 alana sahip Vestel City’de yer alan toplam 406 bin m2 kapalı alana sahip 7 fabrikasında en son teknolojileri kullanarak, buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi, klima ve termosifon üretimi gerçekleştirmektedir.”

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST SINAİ / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ

Vesbe Ortaklık Yapısı

Tabloda göreceğiniz üzere Vestel Beyaz Eşya, esasında yine halka açık bir şirket olan ve borsada Vestl koduyla işlem gören Vestel Elektronik‘in bağlı ortaklığı. Yani Vesbe, Vestl tarafından yönetiliyor. Vestl ise Zorlu Holding’in bir parçası ve bağlı ortaklığı.

Diğer taraftan Vesbe’nin halka açıklık oranının düşük oluşu, işlem hacmindeki derinliğinin önünde engel yaratan unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Vestel Beyaz Eşya aslında doğrudan son tüketiciye satış yapmıyor ve işin sadece beyaz eşya üretim kısmıyla iştigal ediyor. Bunun yerine ürettiği ürünleri çok büyük oranda Vestel Ticaret’e -ki bu şirket de Vestl’in bağlı ortaklığı- ya da Vestel Elektronik’e satıyor.

Bu durumun bir neticesi olarak da, Vesbe’nin giderleri içerisinde Pazarlama Giderleri oransal olarak düşük kalıyor. Vesbe satışlarının büyük bir kısmını ilişkili olduğu şirketlere yapıyor olmasından dolayı, Vesbe’nin Ticari Alacakları da ağırlıklı olarak İlişkili Taraflar’dan oluyor.

Sonuç olarak, Vesbe üretim tarafına yoğunlaşan bir şirket ve Vestel, bir yönetim politikası olarak üretim ve pazarlama gibi farklı operasyonları farklı şirket bünyelerinde takip etmeyi seçmiş.

Büyüme Performansı

Şirketin 1Ç21 net satışları, geçen senenin aynı dönemine göre %86 oranında artarken, önceki çeyreğe göre -%11,7 daralarak 2.97 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre cirodaki azalmada dönemsellik etkisinin de olduğunu söyleyebiliriz; zira geçmiş seneleri incelediğimizde, dayanıklı tüketim sektöründe bu etkinin var olduğunu görmekteyiz.

Şirketin bir önceki çeyreğe göre Aktif ve Öz Sermeye bazı sırasıyla %11 ve %20 büyüme kaydetti.

Diğer taraftan yıllık periyoda göre Favök %13,6’lık artışla 488,5 milyon TL’ye yükselirken, Net Kâr da %13,2 artışla 311.07 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vestel’in, özellikle yıllık periyotta bakıldığında, satış ve kârlılığını düzenli ve istikrarlı artıran şirketlerden biri olduğu görülüyor.

Kârlılık

Şirketin Öz Sermaye Kârlılığı geçen çeyrek %61,7 iken, bu dönem %64’e ulaştı.

Aynı şekilde Net Faaliyet Kârı/Öz Sermaye ve Favök/Öz Sermaye rasyoları da sırasıyla %74,6 ve %88,3 gibi iyi seviyelerde bulunuyor.

Şirketin kâr marjlarının genel olarak geçen çeyreğe göre yatay bir seyir izlediği görülürken; yalnızca Aktif Kârlılık tarafında 1,2 puanlık bir daralma olduğu göze çarpıyor: 2020/12 döneminde %18,9 olan Aktif Kârlılık bu çeyrekte %17,7’e geriledi.

Aktif Kârlılıktaki gerilemeye rağmen Öz Sermeye Kârlılığındaki artışın destekleyicisinin ise şirketin Borçluluk düzeyindeki artış olduğu anlaşılıyor.

Finansal Sağlık

Vesbe’nin Borç/Aktif oranı halihazırda %62. Geçen çeyrek bu oran %52 idi. Bir önceki çeyrekte 1.2 milyar olan net borç değeri ise, bu dönem 1.4 milyar seviyesine çıkmış durumda. Fakat şirketin Net Borç/FAVÖK rasyosunun yıllık 0,68 olduğu hesaba katılacak olursa, bu borçluluğun şu an için şirket açısından yüksek bir risk unsuru yaratmayacağı söylenilebilir.

Bu dönemde şirketin, Alacak Tahsil Süresi kısalırken, Borç Ödeme Süresi uzadı. Diğer yandan Stok Devir Hızındaki yavaşlama Stok Dönüş Süresinin de uzamasına sebep oldu. Buna rağmen diğer iki süredeki iyileşme şirketin Nakit Dönüş Süresinde sınırlı iyileşmeyi sağlayarak, süreyi 34,7 günden 32,1 güne indirdi.

Vesbe’nin Cari Oran ve Likidite Oranı sırasıyla 1,26 ve 0,93 düzeyinde. Likidite oranlarında geçen döneme göre belirgin bir değişim göze çarpmıyor. Faaliyet Hızı rasyolarındaki görece yükseklik de göz önünde bulundurulduğunda, iki oranın da tatmin edici düzeyde olduğu düşünülebilir.

Şirketin an itibariyle 5,7 Milyarlık Kısa Vadeli Yükümlülüğü olmasına karşılık, kasasında yaklaşık 126 Milyon tutarında Nakit ve Benzerleri bulunuyor. Daha yüksek olması iyi daha iyi olabilirdi. Bu dönemde Nakit ve Benzerlerinde azalma olan şirketin; bu durumu daha çok Duran Varlık Yatırımı, Stok Alımı ve İlişkili Taraflara Verilen Avans ve Borçlar sebebiyle yaşadığı görülüyor.

Şirket, iflasa uzaklık ölçümünde kullanılan Altman Z skoruna göre 3,6 puanla güvenli bölgede bulunuyor.

Piyasa Çarpanları ve Temettü Verimi

28 Nisan 2021 itibariyle F/K oranı 6.77x, PD/DD oranı ise 2.73x. Şirketin 5 yıllık medyan F/K oranı 7,1x iken, yine 5 yıllık medyan PD/DD oranı 2,3x. Hisse 5 yıllık medyan F/K oranına göre iskontolu işlem görürken, PD/DD oranına göre primli fiyatlanıyor. PD/DD değerinin, 5 yıllık medyan PD/DD değerine göre hafif yüksek oluşunda, yıllar içerisindeki Öz Sermaye Kârlığındaki iyileşmenin etkisi olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

15 yıla yakın bir süredir Borsada işlem gören şirket, bu dönem içerisinde 2 sene hariç tüm senelerde yatırımcılarına temettü dağıttı. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı ise %6.72 seviyesinde.

Vestel beyaz eşya bu senenin temettü takvimini ise 26.04.2021 tarihinde KAP’ta duyurdu. Buna göre hisse başı net 3,5789469 TL toplam tutar; 1.1929TL olarak üç eşit taksitle ödenecek. Ödemeler 31 Mayıs, 30 Haziran ve 30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Endekse Göre Performans

BIST 100 Endeksi son bir yılda %37 değer kazanırken, VESBE ise %184 değer kazanarak endeks üstü performans gösterdi. Son bir yılda en düşük 17.7 TL’yi gören hissede, yıl içerisinde 67.00 seviyesi test edildi.

Teknik Görünüm

Hisse şu an için 8-22-50 günlük hareketli ortalamaların altında fiyatlanıyor. RSI’dan ve MACD’den en son gelen sinyaller satış yönlü olmuş ve şu an için bu sinyaller geçerliliğini koruyor. Ne var ki, iki göstergede de yönün yukarı döndüğü görülüyor.

52 lira bölgesinin hâlihazırda yatay destek konumunda olduğu Vesbe’de, bu seviyenin üzerinde kalınıp ortalamaların yukarı yönlü kesilmesi teknik görünümün pozitife dönmesini sağlayabilir. Bu seviyenin altında kalınması halinde ise yükseliş trendinin geçtiği ve şu an için 49 seviyesinden geçen trend desteğine kadar geri çekilme gündeme gelebilir. Hissede özellikle orta vadedeki pozitif teknik görünümün devamı için, bu trend desteğinin üzerinde kalınması oldukça önemli.

Takas Analizi ve Yabancı Oranları

Ağırlıklı olarak yabancı yatırımcı işlemlerine aracılık eden kurumlardan derlenen verilere göre son 1 aylık dönemde yabancılar 42 milyonluk net alıcı konumundalar, fakat haftalık olarak bakıldığında ise 34 milyonluk net yabancı çıkışı yaşandığı görülüyor. Hissedeki yabancı payı şu an için %13,37.

16 Nisan-27 Nisan Takas Verileri

30 günlük ortalama işlem hacminin 1,3 milyon lot olduğu hissede, son bir aylık dönemde en çok alan-satan ilk 5 kurum nette 816.211 lot satış gerçekleşti. 30 günlük ortalama fiyat baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, hissedeki para çıkışı son bir ay için yaklaşık 46 milyon oldu.

Ortak Satışı

12.04.2021 tarihinde Vestel Elektronik’ten yapılan açıklamaya göre 55 lira fiyattan 4.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiş. Bu işlemle birlikte şirketin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret’in sermayesindeki payı 12.04.2021 tarihi itibarıyla %85,17’ye gerilemiş.

2 Yorum

  1. Fatih Fatih Nisan 29, 2021

    Elinize sağlık. Anladığım kadarıyla iyi şirket ama ucuz değil diyebilir miyiz?

    • Evren Deniz Evren Deniz Yazar | Nisan 29, 2021

      Teşekkür ederim Fatih Bey. Evet, genel anlamda iyi ve uzun vadeli perspektiften güvenli bir şirket görünümü sunuyor. Fiyat bakımından ise şu anki finansallarına göre hala bir miktar iskontosu olmakla birlikte bu marjın çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan ilişkili taraflarla olan ilişkilerdeki borç-alacak ilişkisinin fiyat üzerinde bir miktar baskı oluşturduğu kanaatindeyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Mission News Theme by Compete Themes.